בריכה אקולוגית בבית ראש הממשלה

נפח מים בבריכות : 50 קוב

שיטת בניה : בריכת גלישה

בריכה זו נבנתה כחלק מפרוייקט שחזור בית ראש הממשלה בקירייה בתל אביב.